News

Contributie 2021

De betaling van de contributie wordt voortaan in de maand januari voldaan in 1 termijn. Als je in 2 termijnen wil betalen moet je contact opnemen met de penningmeester. De tarieven zijn als volgt: DOW leden is € 70,00 per jaar en niet DOW leden is € 113,20 per jaar. De banknr. is 
Rabobank: NL 88 RABO 0348 7390 79  t.n.v. H. Casteleijn-Bauck Personeelsvereniging DOW Benelux, ovv contributie.